Pharmaceutical

Amtele har en lång historia som leverantör till läkemedelsindustrin samt av komponeter och instrument för medicinsk teknik. Våra givare för tryck och flöde används i stora antal i medicinsk apparatur.

För produktion och underhåll har vi mätare, instrument och kalibreringsutrustning till din process t.ex. temperaturbad, renrumsgivare, lågtryckskalibrering och fältkalibrering.

Många serviceorganisationer använder våra serviceväskor världen över, och vi kan skräddarsy och utrusta dem efter dina behov. Vår riktiga storsäljare är den enkla handtryckmätaren DPI 705 från GE Druck som används av i stort sett alla MTA avdelningar på sveriges sjukhus.

Du kan också skicka dina givare och testinstrument till oss för kalibrering