Om Amtele

Nischade experter i över 50 år

Amtele är en distributör inom inom fyra affärsområden, RF & Mikrovåg, Vatten & Miljö, Sensorer & Mätinstrument och Kalibreringstjänster och ägs av Amplex AB Våra leverantörer utmärker sig genom att vara teknikledare inom sitt område och finns representerade världen över.

Vi är leverantör till de mest framstående företag i branschen. Främst inom tillverknings-, läkemedels- och fordonsindustrin samt flyg-, försvars- och telekommunikationsindustrin. Låt oss bevisa vår expertis inom system, instrument, komponenter och supporttjänster.

Vi är också din partner för kalibrering och underhåll

Fokusera på din kärnverksamhet och låt Amtele sköta administrationen kring instrument och kalibrering. Vi ser till att du alltid har dina instrument kalibrerade i rätt tid, vi reparerar eller byter trasiga instrument, oavsett fabrikat. I vårt eget labb i Kungens Kurva sköter vi tryck och elektrisk kalibrering, övriga storheter görs i något av våra partnerlabb.

Amtele strävar efter att alltid leverera med hög kvalité och vill hjälpa dig som kund att bli framgångsrik med hjälp av våra lösningar. Genom vår kunskap inom instrument, komponenter och kalibrering finns vi med er hela vägen. 
 

En del av KAMIC Group

Amtele Engineering är en del av affärsområde Electronics inom KAMIC Group, en privatägd företagsgrupp med bas i Sverige och med det gemensamma målet att vara en framstående leverantör av tekniska produkter och tjänster inom ett antal utvalda marknadsnischer.

I KAMIC Group ingår idag ett 40-tal bolag med egna etableringar i ett 15-tal länder i Europa, Asien och Nordamerika. Merparten av bolagen bedriver handels- och agenturverksamhet men inom koncernen finns också bolag med egen produktutveckling och tillverkning. Tillsammans har koncernbolagen en mycket bred kundbas. Till de viktigare kundssegmenten hör tillverkare och leverantörer inom telekom, industriautomation, kommersiella fordon, försvar, informationssystem och förnybar energi, samt även elinstallatörer och byggföretag. 

För mer information om KAMIC Group, besök gärna www.kamicgroup.com