NYHET! - DPI 705E

Drucks tryckmätare DPI705 togs fram för läcktest inom telekom men användes inom många olika områden. Som ATEX klassad modell användes den till service av gasnät, läcktest av cisterner och på raffinaderier och kemindustri samt inom sjukvården.

DPI705E ersätter den och mer därtill. Med högre noggrannhet blir den tillsammans med en handpump ett prisvärt alternativ till kalibrering. En ny strömsnål design gör att du kan använda den 8 timmar om dagen, 6 dagar i veckan under ett år, utan att byta batterier.

  • Mäter tryck i 19 olika tryckenheter med mätområden från 25 mbar till 700 bar med 5 siffrors upplösning
  • Externa tryckmoduler finns som tillval i områden från 25 mbar till 1400 bar.
  • Tryckmodulerna finns som i övertryck, absoluttryck och differenstryck.
  • Extern temperaturgivare PT-100 finns som tillval.

Läs mer i Databladet

Kontakta oss på info@amtele.se eller ring 08 556 466 00 för mer information och offert