Event

Kurser inom Tryck:

 • Tryckvågen – användning, teori och praktik
  Kursen syftar till att ge dig kunskap om grunderna i hantering och användning av tryckvågar. Efter kursen ska du kunna kalibrera tryckgivare med hjälp av en tryckvåg samt även kunna bedöma inverkan av yttre faktorer som till exempel lokal gravitation.

  Datum: 21-22 November
  Ort: Borås
  Sista anmälningsdagen: 9 November
  Arrangör: RISE (SP)
  Anmäl dig via www.sp.se/confmeasure.

  Läs mer här!
   

 • Tryckkalibrering
  Kursen syftar till att ge dig kunskap om grunderna i tryckkalibrering. Efter kursen ska du ha tillräckliga kunskaper för att välja kalibreringsstrategi samt kunna tolka och upprätta en osäkerhetsbudget och kalibreringsbevis. Du får också en förståelse för olika mätprinciper för tryckgivare, liksom för olika typer av kalibreringsutrustning för tryck

  Datum: 28-29 November
  Ort: Borås
  Sista anmälningsdagen: 9 November
  Arrangör: RISE (SP)
  Anmäl dig via www.sp.se/confmeasure.

  Läs mer här!
   

 • Vakuumteknik
  Du kommer att få lära dig grunderna i vakuum- och vakuummätteknik. Vi tar upp både de möjligheter och de fallgropar som finns inom vakuummätning under kursen. Kursen passar alla som kommer i kontakt med vakuummätning i sitt arbete.

  Datum: 6 December
  Ort: Borås
  Sista anmälningsdagen: 16 November
  Arrangör: RISE (SP)
  Anmäl dig via www.sp.se/confmeasure.

  Läs mer här!