Energy Management

Energy Management för tryckluftssystem 

Få kontroll över era energikostnader och samtidigt minska er miljöpåverkan med den senaste tekniken för tryckluftsförbrukning och följ de senaste miljökraven från EU och förenkla onsite-arbetet  vad det gäller Energy Management.

Idag används runt 10% av industrins energianvändning för att tillverka tryckluft. Tryckluften är ett ekonomiskt alternativ, men det används ofta utan tanke på att även tryckluft kostar pengar. Idag finns också helt nya produkter och applikationer som är betydligt mer energieffektiva än de var bara 5-6 år sedan, men fortfarande kan stora besparingar kan göras.

Med den senaste mätsystemet från CS Instruments kan du i endast fyra steg ta kontrollen över er tryckluftsförbrukning och spara pengar.

4 steg till att lägga grunderna för en framgångsrik energihantering genom hela anläggningen. Baserat på PDCA (Plan, Do, Check, Act)-principen som en del i välkända ledningssystem som ISO 16001 och ISO 9001, presenterar CS Instruments konkreta exempel vad det gäller tryckluftsbesparing. Se nedan hur dina första steg skulle kunna se ut.  Du enkelt applicera dessa steg även inom andra sektorer i företaget och optimera ditt företag utifrån energisynpunkt och öka effektiviteten för att spara pengar.

 

Steg 1: Trycklufts- och energikostnadskontoll

Det första steget är att installera noggranna flödesmätare för tryckluft på alla viktiga platser för att få tillförlitlig mätdata. Instrumenten monteras direkt i tryckluftens huvudledningar (i kompressorrummet).

Mätningarna genomförs optimalt från fredag till fredag för att få förbrukningsdata under en komplett produktionsperiod. Trycklufts läckage blir synliga mycket snabbt särskilt på helger då förbrukningan  borde vara nästan "Noll m³ / h". Kompressorernas beteenden under helgen, när kompressorerna drivs enbart för tryckgenereringen gör det enkelt att upptäcka läckage, och tryckluftsförbrukningens topp i början av veckan blir också enkla att analysera. 

 

Steg 2: Lokalisering av tryckluftsläckage resp. tryckluftsförluster

I det andra steget lokalieras tryckluftläckage resp. tryckluftsförluster och kan även urskilja de största trycklufts konsumenterna. De bör specificeras som enskilda förbrukningspunkter som till exempel produktionslinjer eller till och med enskilda maskiner. Så snart som tryckluftsförbrukningen bestämts för varje konsument blir det mycket snabb tydligt vart de största tryckluftskostnaderna genereras. Även minsta läckage eller tryckluftsförluster i löpande produktion kan hittas snabbt med CS Instruments läcksökare LD 400.

 

Steg 3: Vidta åtgärder 

När ni har identiferat och analyserat potentialen gällande energibesparing för tryckluftsanläggningen genom tydliga diagram kan du applicera resultaten av tryckluftanalysen till hela rörsystemet. Denna data kommer möjliggöra ökad energibesparingar vid planering och expansion av ert tryckluftssystem. Tillexempel kan det analyseras noggrant om det skulle kunna vara ekonomiskt fördelaktigt att ersätta alltför små dimensionerade tryckluftsledningar med ett nytt rörsystem med större innerdiameter. Föråldrad mätutrutning med mindre munstycken (ex. Vortex) som begränsar tryckluftsrören innerdiameter bör ersättas med moderna flödesmätare utan någon minskning av rörets diameter. Kulventiler och kopplingar som inte är täta nog bör bytas ut och ersättas med nya. som gör ingen loger nära bör också ersättas med nya. Dessa är några exempel vad som kan förbättra pch effektivisera ett kostsamt tryckluftssystem.

Utnyttja metoderna från steg 1 till 3 och arbeta kontinuerligt och noggrant med vidare lösningar för hela tryckluftssystemet. Ett optimerat tryckluftssystem sparar pengar - en viktig punkt att vid ökade energikostnader. Användningen av intelligenta datainsamlare som tillexempel DS 500 kommer att stödja dig i detta hänseendet. 

 

Steg 4: Övervakning av optimeringen

Håll ett öga på tryckluftsanläggningen. Efter tryckluftsanalysen i steg 1 till 3, redovisning av tryckluftsförbrukning och energikostnader, lokalisering av tryckluftsläckage och tryckluftsförluster, överföringen av lösningarna till hela tryckluftssystemet, bör tryckluftsanalysen fortsatt finnas som en kontinuerlig uppgift som det viktigaste steget. För denna uppgift bör en ansvarig person utses inom den avdelning som tar hand om ämnet energibesparing i tryckluftsledningar.

En enda tryckluftsanalys kommer inte att vara tillräcklig för att spara energi. Med hjälp av intelligenta mätsystem som samlat in väl formulerad och tillförlitlig data kan förändringar av flödeshastigheter, läckage och tryckluftsförluster kontinuerligt identifieras på ett snabb och enkelt sätt.

 

Suppliers

CS INSTRUMENTS