Multiparameter instrument

Instrument med multisonder för mätning av PH/Redox, konduktivitet, syre, temperatur, nivå, turbiditet med mera, både i ytvatten och grundvatten.

Kontakta oss nu

Stefan

Stefan Ahlbom

Jag arbetar med försäljning mot våra svenska kunder från Värmland till Norrköping och norrut. Jag sköter också försäljningen i sverige av produkter för vatten, miljö och geoteknik.

+46 8 556 466 15
Stäng

Produkter

Suppliers