Kostnadsbesparing genom mätning av flöde och daggpunkt i tryckluftssystem

2016-05-09

Inom tillverkningsindustrin har man upptäckt att tryckluft är dyrt att tillverka och att det finns pengar att tjäna om man skaffar sig kontroll över förbrukningen och kvaliten på den tryckluft man producerar.

Undersökningar visar att en industri med stor förbrukning av tryckluft kan tjäna in en investeringen på ett par månader och sedan få stora kostnadsbesparingar. Energibesparingar genom återvinning med värmeväxlare är stora investeringar med lång återbetalningstid och det finns fortfarande snabba besparingar att göra genom att ha kontroll på sin tryckluftsförbrukning.  Mätning av förbrukning ger även underlag för dimensionering av kompressoranläggningen vid t.ex. neddragningar av verksamheter.

CS Instruments GmbH har beprövad och innovativ teknologi för mätning i kompressorsystem med luft och gaser. Mjukvara ger direkt svar i kronor och ören ända ner till maskinnivå om man så vill.

Man tillverkar produkter för mätning av daggpunkt i adsorptions- och kyltorkar (enligt ISO 8573) och har system för mätning av förbrukning av tryckluft, flödesmätare, läckagemätare samt fältinstrument för mobil analys av tryckluftsstationer.