Ett smartare val för kalibrering

2014-08-26

Låt oss kalibrera dina tryck- och flödesmätare. Vi kalibrerar och du får tid över till annat.

 

Amtele kalibrerar tryck och flöde på rätt nivå för din verksamhet.
På vårt egen verkstad kalibrerar vi spårbart till bra pris med korta leveranstider

För ackrediterad kalibrering samarbetar vi med några av de bästa labben för att ge dig bra priser och korta ledtider.

Egna kalibreringsnormaler och fältinstrument är en stor investering som kräver underhåll. Vi hjälper dig med råd för att du ska kunna avgöra vad du själv kan kalibrera och vad som är lönsamt att lämna bort.

Vi bokar en tid för genomgång med dig där vi tillsammans går igenom vad som blir bäst för dig baserat på mätartyp, mätområde, antal, mätosäkerhet och processkrav.

 

Kalibrering av tryck

På vårt laboratorium i kungens Kurva utför vi spårbar kalibrering av tryck. Våra normaler som vi har mer än 20-års historik på är kalibrerade och spårbara till SP i Borås. Vi använder väl dokumenterade och inarbetade rutiner som säkerställer att du får en kalibrering du kan lita på. Det här alternativet passar bra för dig vill ha en bra kalibrering till en låg kostnad och som inte har krav på ackrediterad kalibrering.

Vi kan kalibrera följande tryckområden på vårt lab

Differenstryck 100 Pa till 100 kPa i luft (<1500 Pa utförs med linjetryck)
Undertryck ca. -99 kPa till -1,5 kPa i luft
Övertryck 1,5 kPa till 2500 kPa i luft
Övertryck 600 kPa till 70 MPa i olja
Kalibrering av absolutryck sker med normaler enligt ovan med
kompensering för barometerstånd

Vi utför även översyn och justering på de objekt vi kalibrerar, så att du vet att du får tillbaka ett funktionsdugligt instrument.

För ackrediterad kalibrering av tryck har vi externa partners där vi försöker välja det som passar ditt instrument och mätområde bäst med hänsyn till leveranstid och pris.

 

Kalibrering av flöde

För kalibrering av flöde erbjuder vi både spårbar och ackrediterad kalibrering av flödesmätare både för gas och för vätska till bra priser och korta ledtider.
Kalibreringarna utförs av det oberoende laboratoriet TRIGAS FI som vi har haft ett långvarigt samarbete med. De har bred erfarenhet av olika typer av flödesmätare och kan även göra reparationer och justering på många fabrikat. Normalt sett har du tillbaka dina mätare inom 2 veckor. TRIGAS har även kurser varje år där man går igenom olika typer av flödesmätare och hur man utför kalibrering på dessa.

Ackrediterad kalibrering enligt ISO/IEC 17025:

Vätskeflöde

Volymflöde 0,003 till 1 500 lit/min
Mass flöde 0,0025 till 1 500 kg/min
Viskositet upp till 2000 mm² per sekund (cSt)

Gas volymflöde:

0,001 till 20 000 nlit/min I luft
0,005 till 700 nlit/min i N2, Ar, He och blandningar av dessa
0,005 till 300 nlit/min i H2, CH4, CO2, C3H8 och blandningar av dessa
Tryck upp till 15 bar för gasflöde
 

Vi har även en Express service för kalibrering på en dag (+frakt)

 

Ring eller mejla service@amtele.se för offert