CS PM 600 - Mobil effektmätare

Kontakta oss nu

Stefan

Stefan Ahlbom

Jag arbetar med försäljning mot våra svenska kunder från Värmland till Norrköping och norrut. Jag sköter också försäljningen i sverige av produkter för vatten, miljö och geoteknik.

+46 8 556 466 15
Stäng

Magnus

Magnus Olsson

Jag arbetar med försäljning mot våra svenska nyckelkunder och vårt södra distrikt från Linköping och söder ut.

08-556 466 03
Stäng

CS PM 600 - Mobil effektmätare

Mäter spänning, ström och beräknar aktiv effekt [kW], tydlig kraft [kVA], reaktiv effekt [kVar] mer mera

Mobil effektmätare CS PM 600 

Tillgänglig upp till 100 A eller 600 A. Mäter spänning, ström och beräknar:

 • Aktiv effekt [kW]
 • Tydlig kraft [kVA]
 • Reaktiv effekt [kVar]
 • Aktiv energi [kWh] cos phi
 • Alla uppmätta data överförs digitalt (Modbus) till DS 500 mobil / DS 400 mobil och kan spelas in där.

Särskilda funktioner hos CS PM 600:

 • Magnetiska spänningsmätningstips för mätning av spänning under drift
 • Hängda strömtransformatorer omfattar ledarna i faserna L1, L2, L3. Detta kan också göras under drift.

Ingår i sändningen av CS PM 600:

 • Mobil ström / effektmätare med 3 externa strömtransformatorer för stora maskiner och växter
 • Externa strömtransformatorer för klämning runt faserna (100 A eller 600 A)
 • Extern magnetisk mätspets för mätning av spänning
 • Inkl. anslutningskabel för mobilström / effektmätare för mobila instrument, 5 m
Produktinformation »

Suppliers