Amtele öppnar kontor i Göteborg

2015-02-25

Amtele stärker sin position inom RF och Mikrovåg genom att rekrytera ytterligare en specialiserad säljare och samtidigt öppna ett nytt kontor, denna gång i Göteborg.
Amtele har agenturen för ett urval av världsledande tillverkare av komponenter och system inom RF och Mikrovåg samt Mät och Test. Kunderna finns inom industri, försvar och institutioner i Norden. Amtele som varit verksamt i 50 år prioriterar långa affärsrelationer.

Universitet och industrier
– Västkusten, södra Sverige och Danmark har blivit allt viktigare marknad för oss. Här sker en stor utveckling inom RF och Mikrovåg.
- Amtele öppnar nu ett kontor i Göteborg för att komma närmare kunderna som kan vara laboratorium, test- och utvecklingsavdelningar inom universitet och industrier. Håkan Nilsson med lång erfarenhet från branschen har rekryterats som ansvarig för kontoret.
– För vår del är detta en drömrekrytering. Vi får både en kompetent säljare och en affärsutvecklare. Vi kommer tillsammans med våra kunder att utvärdera och vid behov komplettera de agenturer som vi har. Utvecklingen går snabbt och vi vill vara säkra på att svensk industri och forskning kan få de komponenter och system som krävs för att ligga i framkant, betonar Stefan Bengtsson.

Service och kompetens
Inom RF och Mikrovåg har Amtele i dagsläget fyra specialiserade säljare med teknisk kompetens för denna viktiga nischmarknad. Företaget har också en för affärerna betydelsefull serviceavdelning.

 

För ytterligare information kontakta
Stefan Bengtsson
VD Amtele
Tel: 08 556 466 05