4Sight2 R1.4 - En komplett mjukvara för kalibrering

  • Minimal IT-kostnad med drift i molnet eller på egen server
  • Drivrutiner till Druck’s populära tryck-, temperatur- och processkalibratorer
  • Utvecklad med kvalitetssäkring för planering, genomförande, uppföljning, korrektiva
    åtgärder och lagring av data.
  • Historik och trendanalys för preventivt underhåll och optimering av kalibreringsintervall
  • Global service och support

Läs mer här!